Design mobilních aplikací

Design mobilní aplikace je stejně jako web design velmi důležitý. Rozhoduje o tom, kterou mobilní aplikaci si uživatel z nepřeberného množství vybere a bude používat.  Design mobilní aplikace ale není jen o kráse, je hlavně o uživatelské přívětivosti a tom, jak dobře ovladatelná a pochopitelná aplikace pro běžného uživatele bude.

mobilních aplikací jsou lidé zvyklí na poměrně jasně stanovená pravidla užívání, která jsou dána architekturou operačních systémů telefonů a ze kterých by měl tedy design vycházet. Pro každou platformu se navrhuje jiný design, protože každá má jiná tlačítka, jiné uspořádání prvků atd.

U designu mobilních aplikací se postupuje tak, že se nejprve navrhne wireframe a následně se design nakreslí. Klient návrh připomínkuje a ladí se do té doby, než je stoprocentně spokojen.

Kromě designu umíme mobilní aplikaci naprogramovat, otestovat a zajistit kompletní propagaci.