Co je responzivní design?

By Únor 17, 2015 Uncategorized No Comments

Responzivní design je takový, který se automaticky přizpůsobí všem typům zařízení, tzn. mobilům, tabletům, desktopům, notebookům, netbookům, atd). Všechny prvky na webu se dle užitého zařízení přemísťují, případně zmenšují a výsledkem je takové zobrazeníkteré bude pro uživatele přehledné, logické a použitelné). Responzivní design je tu proto, aby uživateli co nejvíce zpříjemnil práci.

V dnešním světě, kdy průměrný počet zařízení na uživatele roste, je responzivní design nutností. V zásadě není komplikované responzivní design vytvořit (v CSS stylech je definován procentuální rozměr u každého zařízení), ovšem někteří grafici responzivního designu zastánci nejsou.

Možné problémy responzivních webů

  1. Problém s rychlostí načítání
  2. Nejsou vytvořeny pro všechna rozlišením
  3. Jsou málo otestované, nefungují jak by měly

Responzivní design je na začátku, vyvíjí se a je šance, že se rozšíří o další prvky, které usnadní jak práci webdesignérům, tak usnadní práci uživatelům.

Mohlo by vás zajímat:

S kým spolupracujeme
6 zásad designu
Blogujeme
Konzultace zdarma

Leave a Reply